Varför finns jag med?

Om du studerar vid t.ex. ett universitet eller högskola i Sverige så blir mycket uppgifter om dig offentliga. Många företag hämtar data från dessa myndigheter och använder den exempelvis i rekryteringssammanhang eller bakgrundskontroller.
Skolinformationsportalen hämtar in stora mängder offentliga uppgifter som återfinns i allmänna handlingar och gör dessa sökbara på ett mycket smidigt sätt. Vi gör detta för att ge våra kunder tillgång till träffsäker akademisk data.
Vill du inte finnas med?
Om du av någon anledning inte vill finnas med i Skolinformationsportalen kan du skicka ett e-postmeddelande till info@skolinformationsportalen.se så ska vi försöka hjälpa dig. Tänk dock på att så länge du studerar vid exempelvis svenska högskolor eller universitet så kommer du att finnas med i deras register. Vem som helst kan då begära ut information om dig från myndigheter. För mer information kan du även kontakta institutionen där du studerat.