Legal

Denna webbplats tillhandahålls av Exteal AB. Vår databas omfattas av ett utgivningsbevis som har utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Databasens namn är Skolinformationsportalen, www.skolinformationsportalen.se. Det här innebär att webbplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. De delar av webbplatsen som omfattas av utgivningsbeviset är tydligt avgränsade och kräver en användarlicens för att ta del av. Ansvarig utgivare är Herman Holgert.

Verksamheten Exteal AB bedriver följer gällande lagstiftning inom samtliga verksamhetsområden. Nedan ges en översiktsbild över de lagar som är specifika för verksamheten.

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

På samma sätt som yttrandefriheten i exempelvis radio, tv och tryckta tidningar skyddas genom grundlagarna kan yttrandefriheten skyddas vid publicering på internet. Att något som publiceras på internet har grundlagsskydd innebär att det omfattas av reglerna i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Undantag från GDPR

Undantag finns för tillämpningen av Dataskyddsförordningen (GDPR) med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten. Då webbplatsen skolinformationsportalen.se omfattas av ett utgivningsbevis faller publiceringarna under YGL, vilket innebär att informationen som publiceras är grundlagsskyddad. Om tillämpningen av GDPR respektive Dataskyddslagen strider mot Yttrandefrihetsgrundlagen gäller inte GDPR och Dataskyddslagen. Om yttrandefrihetsbrott begås genom publiceringen gäller särskilda ansvarsregler för den ansvariga utgivaren.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter från kunder och användare behandlas inom ramen för GDPR. För att närmare se hur Skolinformationsportalen behandlar personuppgifter se fliken “Personuppgiftspolicy”.

Om vår data

Informationen som publiceras av Skolinformationsportalen har sammanställts ur allmänna handlingar från olika myndigheter och andra öppna datakällor. På Skolinformationsportalen finns en redaktion, precis som på andra nyhetsmedium. Redaktionen sammanställer informationen och den ansvarige utgivaren bestämmer vad som ska publiceras. Verksamheten Skolinformationsportalen bedriver omfattas av källskydd. Samtlig information är sammanställd från källor som vid tidpunkten för sammanställande Skolinformationsportalen bedömt som tillförlitliga.


Skolinformationsportalen uppdaterar informationen så ofta som är möjligt. Det kan dock ske en fördröjning i uppdateringen av vissa uppgifter på grund av fördröjningar hos våra externa källor.


Upptäcker du fel i informationen som publicerats får du höra av dig till info@skolinformationsportalen.se och begära en ändring.